• Slide Basic 01

Jazyky v zrcadle jednoho století

Jazyky v zrcadle jednoho století

18. 10. 2018 MŠMT, Karmelitská 529/7 Praha 1, sál C 081


V prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze se 18. října 2018 setkali významní odborníci od nás i ze zahraničí na VII. mezinárodní konferenci k tématu vícejazyčnosti ve školách a významu cizích jazyků pro profesní a pracovní uplatnění každého člověka. Připravil ji Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Evropská komise ve spolupráci se zahraničními kulturními instituty a dalšími partnery.

Při zahájení konference vystoupili zástupci pořádajících organizací – náměstek pro řízení sekce vzdělávání MŠMT Mgr. Václav Pícl a ředitelka NIDV Mgr. et Mgr. Helena Plitzová spolu s ředitelem Štátneho pedagogického ústavu prof. PhDr. Ľudovítem Hajdukem, PhD.

„Osmičková výročí, založení republiky v roce 1918, Únor 1948, rok 1968 a nadcházející vyvrcholení vzniku samostatného státu 28. října vedou k zamyšlení, zdali si současní studenti a žáci, kteří nikdy nepoznali omezování svobody slova a pohybu, váží současné svobody vyjadřování, cestování, volného pohybu a umějí jich využít,“ řekl v úvodu konference náměstek Václav Pícl.

Jak uvedla ve svém projevu ředitelka NIDV Helena Plitzová, pořadatelé konference chtěli v letošním roce přispět k oslavám naší státnosti, a proto se rozhodli překročit obvyklý rámec jazykově-didaktických témat souvisejících s výukou, osvojováním a využíváním cizích jazyků, kterým byly věnovány předchozí ročníky, aby nabídli účastníkům širší pohled na jazyky a jejich roli v kontextu se společensko-politickými událostmi naší novodobé historie. Také proto nesla konference příznačný název Jazyky v zrcadle jednoho století.

„Ráda bych popřála této konferenci a hlavně vyučujícím cizích jazyků na všech stupních škol i zástupcům ostatních jazykových profesí, abychom společně dokázali nacházet cesty a způsoby, jak podpořit učitele v jejich nesnadné práci a jak motivovat žáky, aby se učili cizí jazyky rádi,“ řekla Helena Plitzová.

Dopolední část konference se zabývala přínosem jazyka a jazykovědy k formování státu a vývojem cizích jazyků na území Československa. Odpolední blok byl věnován Společnému evropskému referenčnímu rámci jazyků, jehož aktualizovanou koncepci představila Enrica Piccardo, PhD, z univerzity v Torontu. Na závěr konference proběhl kulatý stůl se zástupci zahraničních kulturních institutů, které představily svoji činnost a možnosti metodické podpory učitelů cizích jazy

Číst dál ...