• Slide Basic 01

Podpora začínajících učitelů

Podpora začínajících učitelů

30. 11. 2017 od 9.00 hod NTK Praha 6  Dejvice, Technická 2710/6


Hlavním tématem letošního ročníku mezinárodní konference je podpora a vedení začínajících učitelů ve školách, jejich postavení ve školském systému a identifikace jejich potřeb. V plénu své příspěvky představí významní tuzemští a zahraniční odborníci z praxe i akademické a státní sféry, kteří se zabývají profesním rozvojem pedagogů. Součástí konference bude i panelová diskuze k podobě a nastavení adaptačního procesu učitele. Cílem konference je mimo jiné nabídnout prostor pro prezentaci a výměnu názorů na podobu a budoucnost profesní podpory pedagogických pracovníků, a to jak v období jejich pregraduálního, tak dalšího vzdělávání.

Číst dál ...