Jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání

Cílem rezortního projektu Podpora implementace „Koncepce jazykového vzdělávání na léta 2017-2022“ a vícejazyčnosti ve školách je poskytovat pedagogickým pracovníkům i vyučujícím cizích jazyků metodickou podporu při prohlubování jejich jazykových i didaktických kompetencí v kontextu stále širšího využívání digitálních technologií a digitálních výukových systémů ve školách.

V rámci rezortního projektu se v každém kraji ČR realizují jednodenní a/nebo vícedenní kurzy zaměřené na aktuální témata vycházející z Koncepce jazykového vzdělávání 2017 – 2020: Digitální technologie ve vyučování, Blended learning při využívání digitálních výukových systémů v jazykovém vzdělávání, Rozvoj řečových dovedností žáků s pomocí mobilních aplikací, Role učitele cizího jazyka při využívání digitálních technologií, Hodnocení a motivace žáků, Zvyšování didaktických kompetencí učitelů pro výuku cizích jazyků.

Další důležitou součástí rezortního projektu je budování a podpora týmu multiplikátorů cizích jazyků.

Každoročně je součástí rezortního projektu mezinárodní konference k vícejazyčnosti, pořádaná ve spolupráci s MŠMT, Evropskou komisí a zahraničními jazykovými a kulturními instituty.