• Slide Basic 01

Bulletiny

Bulletiny

Od září 2012 vydáváme vlastní zpravodaj – Bulletin NIDV (v elektronické a tištěné podobě). Výtisky Bulletinů naleznete na každém krajském pracovišti NIDV, nebo si je můžete stáhnout v elektronické verzi zde.

Bulletin Speciál č. 4

Další náměty pro online výuku
4
6. 4. 2020 – Najdete v něm přehled webinářů na tento týden, tipy a zdroje pro podporu online výuky cizích jazyků, program UčíTelka a další podněty. Poslechněte si rozhovor ředitelky NPI ČR Heleny Plitzové pro Rádio Ámos o aktivitách institutu v období uzavření škol.

Bulletin Speciál č. 3

Jak vzdělávat děti na dálku
3
30. 3. 2020 – Obsahuje informace o programu ČT UčíTelka pro ZŠ a Škola doma pro žáky před přijímacími zkouškami na SŠ, o aktuální situaci mateřinek, jak pracovat s dětmi se SPU a nabídku podpory pro děti/žáky cizince. Nechybí přehled webinářů a rady z oblasti psychohygieny.

Bulletin Speciál č. 1

Tipy a inspirace pro distanční výuku
1
16. 3. 2020 – V mimořádné situaci, která nastala uzavřením škol, pro Vás připravujeme podporu při zajištění výuky jinými než prezenčními formami. Jednou z nich jsou webináře, umožňující vedení výuky na dálku. Ohlas zaznamenal i vzdělávací pořad ČT2 UčíTelka.

Bulletin Speciál č. 2

Na podporu vzdělávání na dálku
2
23. 3. 2020 – Přinášíme program a komentář k vysílání UčíTelka, metodické návody a zdroje pro výuku na dálku, návody jak pracovat s DUM a nabídku webinářů NPI ČR pro nadcházející týden.

Bulletin č. 4 SVČ říjen 2019

Střediska volného času
Říjen 2019, ročník VIII., číslo 4
Vydáno ve spolupráci se Sdružením pracovníků DDM. Přinášíme informace o dění v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání, nabízíme portréty zajímavých osobností, představujeme projekty, významné aktivity a některá SVČ.

Bulletin NIDV říjen 2019

Globální témata ve vzdělávání
Říjen 2019, ročník VIII., číslo 2
Vydání věnované globálnímu rozvojovému vzdělávání a podpoře škol při vzdělávání dětí/žáků cizinců (čeština pro cizince, adaptační koordinátoři, tlumočnické služby atd.). Příklady dobré praxe z celé ČR pak mohou posloužit jako inspirace pro zavádění těchto témat ve školách.