NIDV - Národní institut dalšího vzdělávání

Nejpočetněji zastoupená jazyková soutěž vrcholí

V rámci dotačního programu Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně jazykové soutěže pro žáky základních a středních škol. Garantem těchto soutěží je již tradičně Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Letošní ústřední kolo pro jednotlivé kategorie Soutěže v jazyce anglickém ...

Číst dál...

Nejpočetněji zastoupená jazyková soutěž vrcholí

Téma dne: Podpora bezpečnosti a prevence šikany ve školách

Dne 22. května 2019 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (PS PČR) uskutečnila konference „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR – aktuální témata 2019“, kterou pod záštitou místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR Kateřiny Valachové uspořádaly Stálý výbor pro sociálně zdravotní problematiku a národní d...

Číst dál...

Téma dne: Podpora bezpečnosti a prevence šikany ve školách

Celostátní seminář vychovatelek ŠD již potřinácté

Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Asociací vychovatelů školských zařízení pořádá již 13. ročník Celostátního semináře vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů 2019, který se bude konat 24. až 25. května tradičně v prostorách Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, v Praze 9 − Hloubětíně. ...

Číst dál...

Celostátní seminář vychovatelek ŠD již potřinácté

Jak a proč na GRV II

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) pořádá ve dnech 28.–29. 5. 2019 dvoudenní seminář věnovaný globálnímu rozvojovému vzdělávání. Místem konání jsou Hořické gymnázium v Hořicích a ZŠ K. V. Raise v Lázních Bělohrad. Seminář je určen všem pedagogům, kteří chtějí rozvinout své dovednosti nahlížet na globální problémy z různých perspektiv. NIDV podporu...

Číst dál...

Jak a proč na GRV II

Dvě třetí místa v celosvětové konkurenci

O znalosti francouzštiny i vysněných metách

EUSO: Čeští středoškoláci dvakrát stříbrní

Vítězové soutěže Náš svět oceněni na knižním veletrhu

Češi v nejprestižnější celosvětové vědecké soutěži

Slovensko před novou výzvou v jazykovém vzdělávání

Usilujete o partnerství s německou školou?

Nadaní středoškoláci reprezentují ČR v Portugalsku