Vzdělávání

NIDV připravuje a organizuje programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro všechny druhy a typy škol v celé ČR, dále se nově zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců přímo řízených organizací (PŘO) a na vzdělávání pracovníků v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání.

Nabídka DVPP je rozdělena do vzdělávacích oblastí:

  • Předškolní vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • Střední vzdělávání
  • Management škol
  • Jazykové vzdělávání
  • ICT
  • Studia ke splnění kvalifikačních předpokladů
    • Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
    • Studium pedagogiky
    • Studium pro asistenty pedagoga
    • Kvalifikační studium pro pedagogy volného času
  • Studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
    • Koordinátor ICT
    • Koordinátor ŠVP
    • Didaktické studium jazyků
  • Konzultační centra k realizaci ŠVP ZV a PV
  • Umělecké vzdělávání
  • Vzdělávání zaměstnanců PŘO
  • Zájmové a neformální vzdělávání
... Číst dál