Mimořádné události ve škole a jejich řešení

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.
Podtitul:
 
Termín konání:
16. října 2018, 9.00 - 15.00 
Místo konání:
stanice HZS Libereckého kraje Liberec, Šumavská 414/11 - pro území okresů Liberec a Jablonec nad Nisou 
Lektor:
por. Mgr. Iva Michalíčková, Odborní pracovníci HZS 
Doporučeno:
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení 
Počet hodin:
Cena:
200 
Garant:
Bc. Petra Karbanová - karbanova@nidv.cz, tel.: 482 360 511, mobil: 775 571 651
Číslo programu:
Y08-03-17-182 
Číslo akreditace:
MSMT-6516/2017-1-405 

Anotace:

Mimořádné události, zejména živelní pohromy, zasahují  ČR téměř každým rokem. Dle regionu se jedná zejména o záplavy a povodně, úniky chemických látek, následky vichřic apod. Nedostatek informací, nepřipravenost a následně špatná rozhodnutí mohou ohrozit lidské životy.

Vzdělávací program je určen učitelům základních škol a víceletých gymnázií. Klade si za cíl seznámit účastníky s problematikou ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí a s jejím začleněním do současných rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Nebude chybět ani představení dostupných zdrojů základních informací, odkazů i pomůcek k výuce této problematiky a konkrétních ukázek práce s nimi. Program bude obsahovat ilustrativní  příklady dobré praxe. Na závěr semináře si účastníci budou moci prohlédnout stanici HZS Libereckého kraje, požární techniku, krajské operační a informační středisko (v Liberci) a vyzkoušet si některé praktické činnosti, jako například hašení přenosným hasicím přístrojem.


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: