Konverzační kurz německého jazyka

Podtitul:
 
Termín konání:
bude upřesněno (zahájení po naplnění) 
Místo konání:
NIDV Jihlava, Zborovská 3 
Lektor:
Lektoři NIDV 
Doporučeno:
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, učitelé VOŠ 
Počet hodin:
32 
Cena:
1730 
Garant:
Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. - proksova@nidv.cz, tel.: 567 571 829, mobil: 775 571 628
Číslo programu:
D04-03-24-182 
Číslo akreditace:
MSMT-13029/2017-1-676 

Anotace:

 



Tento bezučebnicový kurz je určen pro rozvíjení konverzačních dovedností a schopnosti vyjadřovat se plynule v německém jazyce. Účastníci budou diskutovat o tématech z každodenního života, o aktuálních událostech kolem nás a zajímavostech a reáliích z ČR i ze světa. Budou upevňovat a rozvíjet své komunikační dovednosti na stávající úrovni B1 - B2 v německém jazyce. Výukové materiály bude lektor čerpat z denního tisku, časopisů, propagačních materiálů, aktuální nabídky. Výuka bude probíhat 1x týdně po 2 vyučovacích hodinách v 16 výukových týdnech. Celkem tedy absolvují 32 hodin výuky.



 



Vybraná témata:



 1. První setkání: představování, osobní informace, rodina, zájmy, povolání, nezávazná konverzace



 2. Počasí, klimatické zóny, roční období, přírodní katastrofy



 3. Cestování: způsoby dopravy, problémy, důvody cest



 4. Země, města: charakter, zajímavosti, problémy



 5. Zaměstnání, povolání: popis práce, povinnosti, pracovní doba



 6. Lidé: jací jsou, charakter, inteligence, schopnosti, chování



 7. Vztahy: láska, přátelství, nesnášenlivost, závist, žárlivost



 8. Jídlo a pití: vaření, restaurace, cizokrajné kuchyně, suroviny



 9. Záliby: aktivní činnosti, sběratelství, zahradničení



 10. Sport a hry: aktivně, pasivně, venkovní a halové



 11. Kultura a umění: divadlo, filmy, malířství, sochařství



 12. Věda a pokrok: výzkum, objevy a vynálezy, organizace



 13. Společnost: politika, organizace, sociální problémy



 14. Móda a oblečení: roční období, materiály, kulturní rozdíly



 15. Reálie země cílového jazyka



 16. Komunikační technologie, media


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: