Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. Asistent pedagoga (předpoklad maturita)

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.
Podtitul:
Asistent pedagoga (předpoklad maturita) 
Termín konání:
prezenční výuka. 31.5, 14.6., 28.6., 17.7., 30.8., 6.9., 13.9., 20.9., 18.10., 2018, od 09.00 do 16.00., plus 8 hodin praxe - říjen 2018, závěrečná zkouška bude 8.11.2018 
Místo konání:
NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A 
Lektor:
PaedDr. PhDr. Věra Kosíková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Monika Holečková 
Doporučeno:
asistentům pedagoga 
Počet hodin:
88 
Cena:
8800 
Garant:
Bc. Yvona Grunclová - grunclova@nidv.cz, tel.: 222 122 317, mobil: 777 405 418
Číslo programu:
K03-05-12-182-05 
Číslo akreditace:
MSMT-15892/2015-1-507 

Anotace:

Studium pedagogiky b) podle § 22, odst. 1, písmeno b) zákona č. 563/2004 Sb. - je určeno k získání pedagogicko-psychologické kvalifikace pro cílovou skupinu pedagogů, kteří chtějí získat kvalifikaci asistenta pedagoga.Vstupní podmínky:

- Asistent pedagoga = minimálně ukončené střední vzdělání s maturitouStudium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.Studium je rozloženo do dvou částí, teoretická témata prezenční výuky z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna e-learningem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: