Základní umělecké vzdělávání - zkušený učitel

Podtitul:
 
Termín konání:
18. dubna, 18. září, 10. října a 30. října 2018, 9.00 - 13.30 
Místo konání:
NIDV Jihlava, Zborovská 3 
Lektor:
Mgr. Luboš Lisner, Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., Mgr. Lucie Valentová, Mgr. Pavel Doubrava 
Doporučeno:
učitelé ZUŠ a SUŠ 
Počet hodin:
24 
Cena:
1000 
Garant:
Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. - proksova@nidv.cz, tel.: 567 571 829, mobil: 775 571 628
Číslo programu:
E03-07-15-181 
Číslo akreditace:
MSMT-22652/2017-1-929 

Anotace:

Soubor seminářů Zkušený učitel ZUŠ je sestaven ze čtyř částí. 1. část Osobní management (6hod) je zaměřena na plánování výuky, plánování a realizace veřejných prezentací žáků (soutěže, koncerty, festivaly, výstavy), sledování moderních metod práce, týmová spolupráce (např. činnost předmětové komise), plán osobního profesního rozvoje. 2. část Realizace a aktualizace ŠVP (6hod) obsahuje témata: tvorba a aktualizace školních výstupů – obecně i v jednotlivých předmětech, princip nastavení předmětu hudební nauka. 3. část Obecná didaktika v praxi ZUŠ (6hod) zahrnuje didaktické formy; vyučovací způsoby; didaktické styly; specifické didaktické zásady; metody informativní, reproduktivní, problémové, simulační, upevňovací (principy + zásady efektivního uplatnění); formy frontální, kooperativní a individualizované; moderní poznatky, jak se učí lidský mozek; dogmatický, transmisivní a konstruktivní model výuky; volba vyučovacích postupů v návaznosti na cíli výuky; volba vyučovacích postupů v návaznosti na dané výchovné a vzdělávací strategie v ŠVP. 4. část pojednává o Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (6hod): diagnostika, kritéria pro výběr, zařazení a hodnocení; příprava učebního plánu a školních výstupů žáka s rozšířenou výukou; specifické potřeby hendikepovaných žáků při výuce ZUŠ; začlenění žáků do procesu vzdělávání; související legislativa a specifika na ZUŠ.


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: