Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT lze využít šablonu III/2.5 k) ICT (DVPP v rozsahu 80 hodin)

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.
Podtitul:
lze využít šablonu III/2.5 k) ICT (DVPP v rozsahu 80 hodin) 
Termín konání:
24. února, 14. dubna, 21. dubna, 22. května, 6. června a 16. června 2018 
Místo konání:
NIDV Pardubice, Za Pasáží 657 
Lektor:
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., Mgr. Daniel Janata, Ing. Milan Hausner, Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D., Mgr. Pavla Sýkorová 
Doporučeno:
pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ 
Počet hodin:
250 
Cena:
Garant:
Ing. Veronika Špičáková - spicakova@nidv.cz, tel.: 466 046 150, mobil: 774 626 312
Číslo programu:
A08-18-19-172 
Číslo akreditace:
MSMT-6516/2017-1-405 

Anotace:

Vzdělávací program vychází z požadavků a podmínek stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a navazující vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Studium je organizačně a časově je rozloženo do tří semestrů a je koncipováno formou blended learningu. Celkový rozsah studia je 250 hodin, prezenčně 100 hodin a formou e-learningu 150 hodin. Témata přímé výuky se prolínají s distančním studiem. Studium je ukončeno ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné práce. Obsah studia:




 • Aktuální zdroje informací a výukových objektů na Internetu

 • Autorské právo, bezpečnost na internetu, netiketa

 • Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT

 • Informační systém školy, webová prezentace školy

 • Moderní technologie – aktuální informace, užití ve škole

 • Příprava školních projektů (v rámci ČR, EU)

 • Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie

 • Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP

 • Vedení školních žákovských projektů

 • Anglické termíny pro oblast ICT a moderní edukace

 • Počítač a volný čas dětí a mládeže

 • Principy a možnosti počítačových sítí

 • Užití ICT ve speciální pedagogice

 • Využití počítače ve vzdělávacím procesu – matematika a její aplikace (volitelné)

 • Využití počítače ve vzdělávacím procesu – fyzika a technické aplikace (volitelné)

 • Využití počítače ve vzdělávacím procesu – cizí jazyky (volitelné)

 • Využití počítače ve vzdělávacím procesu – multimédia (volitelné)

 • Využití počítače ve vzdělávacím procesu – grafické aplikace (volitelné)



Z pěti volitelných modulů účastník vybírá a absolvuje tři. Podmínkou úspěšného absolvování studia je minimálně 80% účast na prezenční výuce, úspěšné složení všech průběžných dílčích úkolů v prezenčním i e-learningovém studiu, vypracování závěrečné práce a její obhajoba a úspěšné složení závěrečné zkoušky před komisí.


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: