Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 2. semestr

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.
Podtitul:
2. semestr 
Termín konání:
leden - květen 2018 
Místo konání:
NIDV Olomouc, Wellnerova 25 
Lektor:
Mgr., Bc. Ladislav Dvořák, Mgr. Petr Bazger, PaedDr. Milan Štoček, Mgr. Miroslav Hanzelka 
Doporučeno:
ředitelům škol a školských zařízení 
Počet hodin:
124 
Cena:
3620 
Garant:
PhDr. Milena Pítrová - pitrova@nidv.cz, mobil: 731 503 726
Číslo programu:
K01-05-21-172 
Číslo akreditace:
MSMT-13029/2017-1-676 

Anotace:

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Studium je realizováno v souladu se zákonem č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č.317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 12 596/2008-25-281. Studium probíhá v rozsahu 124 hodin.Součástí studia je odborná stáž v rozsahu 24 hodin, zpracování závěrečné práce a obhajoba práce při závěrečné zkoušce před komisí.

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: