Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk C1

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.
Podtitul:
 
Termín konání:
středa 15.30 - 17 hod, září 2017 - červen 2018 
Místo konání:
NIDV Brno, Křížová 22 
Lektor:
Mgr. Radek Vogel, Ph.D. 
Doporučeno:
pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času 
Počet hodin:
60 
Cena:
2500 
Garant:
Mgr. Hana Saitzová - saitzova@nidv.cz, tel.: 543 541 201, mobil: 731 503 732
Číslo programu:
U24-04-22-172 
Číslo akreditace:
MSMT-25243/2016-1-731 

Anotace:

Kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a ostatních odborných pracovníků na školách, bude na odpovídající úrovni budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky. Účastník se bude učit porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru, účastnit se rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Dále se bude učit napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. Při poslechu se naučí rozumět delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Bude rozumět většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Účastníci budou procvičovat ovládání gramatiky v relativně vysoké míře. Budou se učit užívat jazyka pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Hodinová dotace celého kurzu je 60 vyučovacích hodin, vzdělávání je prezenční a bude probíhat 2 semestry. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v 30 výukových týdnech. Výuka bude doplněna vlastními doplňkovými materiály lektora.

Témata výuky a dílčí hodinové dotace:

Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: přítomné a předpřítomné časy, zájmena, spojky

SLOVNÍ ZÁSOBA: práce, rodina, psaní žádosti

PRAKTICKÁ AJ: rodina, tajemství

Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: minulé časy, vyprávěcí časy,

SLOVNÍ ZÁSOBA: sloveso GET, WOULD, USED TO

PRAKTICKÁ AJ:  čas a technologie

Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: spekulace, dedukce, důraz, nereálná minulost

SLOVNÍ ZÁSOBA: popis knih

PRAKTICKÁ AJ: finance Tematický okruh č. 4 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: příslovce, příslovečná vyjádření, nereálná minulost - předminulý čas, infinitiv, gerundium

SLOVNÍ ZÁSOBA: historie, přídavná jména

PRAKTICKÁ AJ: fakt nebo fikce?

Tematický okruh č. 5 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: vyjádření povinnosti, povolení, nutnosti, slovesa pocitů

SLOVNÍ ZÁSOBA: místo, pohyb, zdraví

PRAKTICKÁ AJ: umění a umělci

Tematický okruh č. 6 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: vyjádření budoucnosti, důraz a náhrady větných spojení, důraz určité části věty

SLOVNÍ ZÁSOBA: příroda, zvířata, svět kolem nás

PRAKTICKÁ AJ: cestování, turismusVstupní úroveň jazykového kurzu v rozsahu 60 hodin je C1 dle SERRJ

Výstupní úroveň po absolvování 60 hodin studia je stále C1 s tím, že absolvováním tohoto kurzu si účastník sice nezvýšil jazykovou úroveň dle SERRJ o jeden stupeň, ale zvýšil si na individuální úrovni dílčí receptivní (poslech a čtení s porozuměním) a produktivní (mluvení a psaný projev včetně komunikativní interakce) kompetence, které odpovídají látce či učivu, probraného a nastudovaného (včetně domácí přípravy a samostudia) za dobu, po kterou 60-hodinový kurz probíhal. (Vodítkem je většinou probraná a zvládnutá látka v učebnici, kterou v kurzu používají.)

Vzhledem k tomu, že kurz není ukončen po 60 hodinách zkouškou (což nevylučuje průběžné testování účastníků kurzu lektorem), může být posun jazykových kompetencí individuální.

  


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: