Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.
Podtitul:
 
Termín konání:
12. ledna 2018 - 30. června 2018, pátky, II. pololetí 
Místo konání:
NIDV Pardubice, Za Pasáží 657 
Lektor:
Mgr. Irena Loudová, PhD., PhDr. Jana Havigerová, Ph.D., Mgr. Stanislav Šturma, Mgr. Carmen Simonová, PaedDr. Věra Procházková, Mgr. Soňa Křížová, Ph.D. 
Doporučeno:
pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ 
Počet hodin:
120 
Cena:
5500 
Garant:
Mgr. Simona Petrásová, Ph.D. - petrasova@nidv.cz, tel.: 466 046 138, mobil: 775 571 625
Číslo programu:
K02-05-19-172 
Číslo akreditace:
MSMT-15892/2015-1-507 

Anotace:

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. je určeno k získání pedagogicko-psychologické kvalifikace pro cílovou skupinu pedagogů základních uměleckých škol a středních škol, kteří působí jako:
- učitelé odborných předmětů střední školy
- učitelé praktického vyučování střední školy
- učitelé odborného výcviku střední školy
- učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoří
- učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.

Studium je rozloženo do dvou semestrů, teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: