Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny možné hradit ze šablony II/2.4 pro ZŠ

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.
Podtitul:
možné hradit ze šablony II/2.4 pro ZŠ 
Termín konání:
od 3. října 2017 do května 2018 ,vždy v úterý od 15.00 - 16.30 
Místo konání:
NIDV Plzeň, Čermákova 18 
Lektor:
Mgr. Danuše Hurtová 
Doporučeno:
učitelé MŠ a 1.stupně ZŠ 
Počet hodin:
60 
Cena:
3920 
Garant:
Mgr. Lucie Holacká - holacka@nidv.cz, tel.: 377 473 606, mobil: 775 571 657
Číslo programu:
Z39-02-14-172 
Číslo akreditace:
MSMT-25243/2016-1-731 

Anotace:

Program je určený pro učitele Aj v MŠ a 1. stupni ZŠ, kteří si chtějí zlepšit svoji jazykovou vybavenost a chtějí se stát soběstační při přípravách na výuku angličtiny. Vzdělávací program je rozdělen do 9 modulů. Každý modul probíhá 6 vyučovacích hodin a je věnován určitému typu aktivit ve spojení s vhodným tématem a na něj navazujícími základními gramatickými jevy. Na metodickou část navazuje praktický workshop, ve kterém si učitelé tyto aktivity zažijí v roli dítěte a také si vyzkouší jejich přípravu a vedení v angličtině. Jazykový kurz je propojen s workshopem a je zúžen na slovní zásobu, gramatiku a jazykové dovednosti potřebné pro komunikaci ve třídě a výuku Aj u dané věkové skupiny. Učitelé si tak procvičí správnou výslovnost, naučí se používat vhodné fráze ke komunikaci v hodinách, vyzkouší si jak jednotlivé aktivity vést v angličtině a procvičí si nově nabyté jazykové a gramatické prvky v rámci aktivit, které mohou následně využít ve svých hodinách.

V průběhu celého programu si učitelé shromáždí množství aktivit a nápadů, ze kterých vytvoří vlastní portfolio, které poté uplatní při svojí výuce. Během programu každý učitel vypracuje plán hodiny s vhodnými aktivitami na vybrané téma a vyzkouší si je vést v anglickém jazyce.

 

Program se zaměřuje na tři oblasti.

1. Metodický seminář – seznámení s jednotlivými druhy aktivit na základě základních témat vhodných pro výuku dané věkové skupiny.

2. ESP (English for Special Purposes) jazykový kurz zaměřený na rozšíření slovní zásoby v oblasti základních témat vhodných pro výuku dětí, rozvoj komunikativních dovedností pro komunikaci během výuky a seznámení se základním gramatickými jevy v kontextu praktických cvičení.

3. ESP Workshop – ukázky aktivit a jejich následné praktické vyzkoušení. Procvičení výslovnosti nově nabytých jazykových dovedností.1. modul (6 vyučovacích hodin):

Seminář: Příprava vhodného jazykového prostředí, (jak na to, čeho se vyvarovat při výuce malých dětí, kdy a jak komunikovat v Čj a Aj, vhodné aktivity a jejich posloupnost). Příprava učitele na anglickou komunikaci v hodinách (vhodné fráze, příkazy a instrukce, základní výslovnost)

ESP workshop: greetings, pleasantries, basic personal questions, family, verb Be -  I am, he/she is.

Diskuse, sebereflexe2. modu (6 vyučovacích hodin):

Seminář: Rituály pro pravidelně se opakující akce (např. začátek, konec hodiny, přesuny, hygiena, svačina, převlékání), procvičování a rozšiřování slovní zásoby hravou formou.

ESP workshop: calendar, objects around us, stationery, colours, We are,.

Diskuse, sebereflexe3. modul (6 vyučovacích hodin):

Seminář: Důležitost pohybu při výuce cizího jazyka u dětí, propojení Aj s Tv - prstové, pohybové a sportovní aktivity, rozcvička, rušná část, soutěže, překážkové dráhy.

ESP workshop: bodyparts, movements, counting 0 - 10, present continuous, regular plural, verb Be - you are / they are,

Diskuse, sebereflexe4. modul (6 vyučovacích hodin):

Seminář: Říkanky, písničky, slovní hříčky – nursery rhymes x ESL rhymes (English as a Second Language), jak vybrat vhodnou říkanku, kde a jak hledat – Internet, knihovna, knihkupectví.

ESP workshop: toys, sizes big/small, verb Have – have got

Diskuse, sebereflexe5. modul (6 vyučovacích hodin):

Seminář: Vaření jako součást výuky – příprava, instruktáž, zapojení dalších jazykových prvků, práce s recepty, pracovní listy. Navazující aktivity.

ESP workshop: art and kitchen utensils, useful verbs, fruit and vegetables, drinks, verb Like, plurals.

Diskuse, sebereflexe

6. modul (6 vyučovacích hodin):

Seminář: Gramatika v kontextu, posloupnost procvičování gramatických jevů, barevné diktáty, pracovní listy -  bez čtení a psaní, se čtením, se čtením a psaním, luštěnky a doplňovačky, vytváření vlastních pracovních listů, práce s chybou a testování mluveného a psaného projevu.

Zadání

ESP workshop: present simple - 3rd persona singular, present simple x present continuous, this is – these are, that is, forming questions, negative sentences,

Diskuse, sebereflexe

7. modul (6 vyučovacích hodin):

Seminář: Dramatizace a její využití při výuce – stories, role plays, mini stories.

Zadání individuální domácí práce – příprava plánu hodiny a vhodných aktivit na vybrané téma.

ESP workshop: pohádky – akční, v sedě, dramatizované, s hudebním doprovodem, provázání pohádky s jazykovými jevy, (Frog family, Gigantic turnip, Gingerbread boy, Sleeping beauty) animals and thein voices, verb Live.

Společná a individuální předpříprava domácích prací

Diskuse, sebereflexe8. modul (6 vyučovacích hodin):

Seminář: Stolní hry jako prostředek k naučení nebo procvičení slovní zásoby, komunikace u stolních her, využití her při práci ve skupinách a v heterogenní třídě.

ESP workshop: stolní hry, karetní hry, hry na postřeh, domina,

Presentace domácích prací.

Diskuse, sebereflexe9. modul (6 vyučovacích hodin):

Seminář: Poslech - výběr vhodných poslechových materiálů – náročnost, délka, poslech bez a s vizuálním doprovodem, poslech četby. Kde hledat vhodný poslechový materiál.

ESP workshop: audio – songs, short stories, video – short and long stories, book reading.

Presentace domácích prací.

Diskuse, sebereflexe

10. modul (6 vyučovacích hodin):

Seminář: Art and craft – propojení Aj s Vv a Pv, tematické výrobky, koláže, origami, skupinové práce, využití prací k následné výuce.

ESP workshop: práce s velkými obrázky – procvičování slovní zásoby, práce s chybou – aktivity navazující na prezentace, procvičení chybných vazeb a výslovnosti učitelů při prezentacích.

Diskuse, sebereflexe 

Jazyk programu: čeština; angličtina


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: