• Slide Basic 01

Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ

Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
3. listopadu 2021, 13.00 - 16.20
Místo konání
on - line
Lektor
Mgr. Alice Kourkzi
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Bc. Eva Vintrová - eva.vintrova@npi.cz ,tel.: 387 699 029, mobil: 770 146 257
Číslo programu
S58-14-13-212
Číslo akreditace

Anotace

Blok 1 (45 min.)

Vyjasnění pojmů čeština jako mateřský jazyk, čeština jako druhý jazyk a čeština jako cizí jazyk.

Základní didaktické postupy při výuce češtiny jako druhého jazyka.

Čeština jako druhý jazyk a vztah k rámcovým dokumentům Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio, Sebehodnotící deskriptory pro mládež.

 

Blok 2 (90 min.)

Seznámení s kurikulem češtiny jako druhého jazyka a orientačním testem k určení jazykové úrovně žáků s odlišným mateřským jazykem.

Seznámení s dostupnými elektronickými a tištěnými materiály vhodnými pro výuku pro různé věkové kategorie.

 

Blok 3 (45 min.)

Organizace výuky češtiny jako druhého jazyka -  plánování výuky, tematický plán, příprava hodiny.

Příklady dobré praxe škol.