• Slide Basic 01

Seznamovací a stmelovací aktivity v novém kolektivu a týmu

Seznamovací a stmelovací aktivity v novém kolektivu a týmu  webinář

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
webinář
Termín konání
22. dubna, 12.00 - 13:30 a 14:30 - 16.00 a 23. dubna 2021, 8.00 - 9:30 a 10:30 - 12.00
Místo konání
online
Lektor
Mgr. Monika Struhárová (Fojtáchová)
Doporučeno
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času
Počet hodin
8
Cena
920
Garant
Ing. Veronika Bártová - veronika.bartova@npi.cz ,tel.: 466 046 150, mobil: 774 626 312
Číslo programu
D63-03-19-211
Číslo akreditace
MSMT-33950/2019-3-1095

Anotace

~~Interaktivní seminář je věnován seznamovacím aktivitám, poznání týmu a kolektivu. Frekventanti získají nástroje, jak stmelit kolektiv, jak motivovat skupinu či jednotlivce, v rámci semináře budou předvedeny modely řešení nejčastějších výchovných situací při práci s kolektivem i jednotlivci. Seminář je určen pro vyučující a pedagogické pracovníky, kteří každodenně pracují s kolektivem či týmem dětí a žáků, velmi vhodný je pro třídní učitele. Seminář nabídne aktivity, kterou vedou ke zlepšení klimatu třídy a školy, pedagogického zařízení či domova mládeže. Nabízí zamyšlení nad pedagogickou profesí a hlubší zamyšlení nad energetickým profilem žáka. Nabídne pohled na dětský či žákovský kolektiv jako živý organismus, na dynamické stereotypy, principy fungování se snahou motivovat záměrným dějem, který vede k dosažení stanoveného cíle. Seminář je zaměřený na praktické ukázky a pomůcky do výuky, podklady k nim budou předány účastníkům i v elektronické podobě.