• Slide Basic 01

Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (8 hodin)

Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (8 hodin)  Deskové a online hry distančně a prezenčně ONLINE _ MS TEAMS

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Deskové a online hry distančně a prezenčně ONLINE _ MS TEAMS
Termín konání
05.05. 2021 10,00-15,30
Místo konání
MS TEAMS
Lektor
Mgr. Hana Urbanová, Mgr. Lenka Švecová
Doporučeno
učitelé gymnázií, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé VOŠ, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
750
Garant
Mgr. Radka Pazderková - radka.pazderkova@npi.cz ,mobil: 770 137 188
Číslo programu
F98-04-22-211-04
Číslo akreditace
MSMT-14215/2018-1-551

Anotace

VP mohou lektorovat pouze uvedené lektorky

V semináři si představíme řadu kreativních námětů, her a metodických postupů pro výuku cizích jazyků s využitím konkrétních výukových materiálů ověřených v řadě škol, jejichž používání si klade za cíl zefektivnit vyučovací proces, nenucenou formou zvýšit motivaci a koncentraci žáků, podnítit jejich kreativitu a chuť ke studiu, a tím prohloubit jejich jazykové dovednosti. Zároveň umožňují posílit logické myšlení, paměť a smyslovou pohotovost žáků.Podstatou představovaných výukových materiálů (příp. aplikací) a metodických typů je výrazné grafické zpracování a použití značného množství ilustrací, fotografií či jiných vizuálních prvků vytvořených speciálně pro potřeby konkrétního výukového obsahu. Vizuální prvky jsou tzv. „šity na míru“ jednotlivým výukovým potřebám a velmi silně využívají přirozené kreativity, obrazotvornosti a fantazie žáků i učitelů.Seminář je veden v českém, anglickém a německém jazyce, jeho specifikem je propojování anglického a německého jazyka a hledání vzájemných souvislostí a vazeb mezi oběma jazyky.


Rozpis aktivit a hodinových dotací2 hod.- přehled možností využívaných materiálů, vysvětlení jejich grafické podoby a důvodu zpracování- seznámení se základními principy materiálů, využití obrazových složek a souvislostí- praktické ukázky různorodých forem materiálů a způsob jejich používání ve výuce4 hod.- ukázka několika ucelených materiálů zpracovaných pro konkrétní téma, jeho návaznosti, sled vizuálních kroků a stavebních kamenů zpracování výukového tématu- aplikace materiálů ve výuce- ukázka možnosti převodu uvedeného principu na jiné výukové téma dle výběru účastníků- aplikace daného nástroje na vybrané téma + příklady dalších možností využití daného nástroje2 hod.- další praktické příklady materiálů, komiksů, her, příběhů, grafických archů, cílených ilustrací apod. využívajících představovaný princip aktivizační metody- konkrétní využití ve výuce, možnosti rozšíření účinnosti materiálu- aplikace představovaných principů z jednotlivých materiálů na obdobná témata, která aktuálně účastníci řeší ve svých výukových hodinách, společná diskuse nad možnostmi využití naučených principů- evaluace formou dotazníku spokojenosti a přímých zpětných vazeb účastníků semináře