• Slide Basic 01

Rizikové chování dětí a mládeže

Rizikové chování dětí a mládeže

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
19. a 20. dubna 2021, vždy 14.00 - 17.30
Místo konání
on-line (MS Teams)
Lektor
PaedDr. Zdeněk Martínek
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům - metodikům prevence, vychovatelům školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
850
Garant
Mgr. Hana Lipenská - hana.lipenska@npi.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 777 496 056
Číslo programu
O46-03-17-211
Číslo akreditace
MSMT-11079/2020-4-336

Anotace

Téma semináře bude zasazeno do širších a aktuálních souvislostí chování mládeže, které považujeme různou měrou za rizikové. Zohledněny budou i celospolečenské souvislosti. Obsah programu: Pojmy- negativní společenské jevy, asociální chování, sociálně patologické jevy a míra rizikovosti těchto jevů v prostředí školy, společnosti atd. Vymezení pojmu rezilience-ozdravění v rámci sociální patologie; Zvýšeně rizikové děti- lehká mozková dysfunkce- LMD, nechtěné děti, děti z rozvrácených manželství, apod.; Rizikové situace; Úloha školy v prevenci sociálně patologických jevů-kompetence; Příznaky posttraumatické stresové poruchy; Syndrom CAN - týrané dítě-příznaky a způsoby; Možnosti školy při řešení rizikových situací.