• Slide Basic 01

Rizikové chování dětí a mládeže

Rizikové chování dětí a mládeže

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
29. dubna 2021, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Mgr. Martin Kaliba, Ph.D.
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitel - metodik prevence, vychovatelé školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
800
Garant
Mgr. Jitka Šimsová - jitka.simsova@npi.cz ,tel.: 222 122 311, mobil: 775 571 620
Číslo programu
O46-03-12-211
Číslo akreditace
MSMT-11079/2020-4-336

Anotace

Nebude-li možná prezenční forma, proběhne on-line v MS Teams

Téma semináře bude zasazeno do širších a aktuálních souvislostí chování mládeže, které považujeme různou měrou za rizikové. Zohledněny budou i celospolečenské souvislosti. Obsah programu: Pojmy- negativní společenské jevy, asociální chování, sociálně patologické jevy a míra rizikovosti těchto jevů v prostředí školy, společnosti atd. Vymezení pojmu rezilience-ozdravění v rámci sociální patologie; Zvýšeně rizikové děti- lehká mozková dysfunkce- LMD, nechtěné děti, děti z rozvrácených manželství, apod.; Rizikové situace; Úloha školy v prevenci sociálně patologických jevů-kompetence; Příznaky posttraumatické stresové poruchy; Syndrom CAN - týrané dítě-příznaky a způsoby; Možnosti školy při řešení rizikových situací.