• Slide Basic 01

Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole

Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole  Online

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Online
Termín konání
27. dubna 2021, 9.00 - 16.00
Místo konání
NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.
Doporučeno
učitelé MŠ
Počet hodin
8
Cena
900
Garant
Mgr. Marie Effenberková - marie.effenberkova@npi.cz ,tel.: 466 046 145, mobil: 775 571 618
Číslo programu
I66-02-19-211
Číslo akreditace
MSMT-14215/2018-1-551

Anotace

seminář bude lektorovat pouze jedna z uvedených lektorek

Vzdělávací program je zaměřen na základní teoretické poznatky z oblasti speciálně pedagogických věd, ale zejména na praktické dovednosti, které by měli pedagogové v mateřských školách ovládat k zajištění optimálních podmínek pro rozvoj dětí se zdravotním postižením (ZP) v rámci inkluzivního vzdělávání. Dílčí témata semináře: 1. Základní charakteristika dítěte se ZP (dítě s tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, dítě s opožděným psychomotorickým vývojem, dítě s narušenou komunikační schopností, dítě s poruchou v oblasti autistického spektra, dítě s ADHD, ADD, dítě s vícečetným postižením). 2. Možnosti vzdělávání dětí s konkrétním postižením a z něj vyplývajících speciálních vzdělávacích potřeb v MŠ (uzpůsobení podmínek, vhodné metody a formy práce). 2. Základní charakteristika rodiny dítěte se ZP s důrazem na jednotlivé fáze akceptace postižení dítěte. 3. Dítě se ZP v běžné MŠ - vřazení do MŠ, zapojení dítěte do kolektivu, práce se třídou s dítětem se ZP, podpora proinkluzivního klimatu v MŠ - chování intaktních dětí a jejich rodičů.