• Slide Basic 01

Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy

Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
26. dubna 2021, 9.00 - 16.00
Místo konání
NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
Mgr. Kateřina Bojdová
Doporučeno
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, výchovní poradci, učitel - metodik prevence
Počet hodin
8
Cena
1000
Garant
Mgr. Marie Effenberková - marie.effenberkova@npi.cz ,tel.: 466 046 145, mobil: 775 571 618
Číslo programu
S81-03-19-211-05
Číslo akreditace
MSMT-542/2019-1-108

Anotace

V semináři se budeme zabývat způsoby vedení žáků prostřednictvím koučování. Tento komunikační nástroj nám pomůže rozvinout skrytý potenciál osobnosti žáka a kreativitu, která přináší žákům motivaci učit se nové věci, zvyšuje sebedůvěru a sebeúctu žáků, stejně tak pocit vlastní seberealizace a osobní spokojenosti ve spolupráci učitele s žáky.

Koučování pomáhá otevřít nové možnosti při řešení výchovně-vzdělávacích problémů v souladu s potřebami žáků, tj. zjistit individuální hodnoty, potřeby a motivaci ke spolupráci, díky tomu můžeme předejít agresi žáků a konfliktním situacím.

Témata vzdělávacího programu: Pojem koučování a jeho základní kroky; Osobní připravenost pro roli efektivního vůdce-kouče ve vlastní třídě; Principy učení a volba nejvhodnějšího stylu učení s ohledem na potřeby žáka v konkrétní třídě; Motivace žáků s uplatněním prvků koučování; Diskuse a případové studie z praxe účastníků.