• Slide Basic 01

Rizikové chování dětí a mládeže

Rizikové chování dětí a mládeže  MS Teams - on line

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
MS Teams - on line
Termín konání
MS Teams - 1. část - 4. března 2021 (14.00 - 17.30); 2. část - 12. března 2021 (14.00 - 17.30) Podrobné informace k on line realizaci v MS Teams dostanou účastníci před konáním programu e mailem.
Místo konání
on line
Lektor
PaedDr. Zdeněk Martínek
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitel - metodik prevence, vychovatelé školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
980
Garant
Mgr. Lucie Václavovská - lucie.vaclavovska@npi.cz ,tel.: 387 699 017, mobil: 775 571 637
Číslo programu
O46-03-13-211-01
Číslo akreditace
MSMT-11079/2020-4-336

Anotace

Vhodné pro šablonu 2.II/6 e); 2.II/7; 2.V/4 e); 2.III/7 e); 2.III/8; 2.VIII/6 e)

Téma semináře bude zasazeno do širších a aktuálních souvislostí chování mládeže, které považujeme různou měrou za rizikové. Zohledněny budou i celospolečenské souvislosti. Obsah programu: Pojmy- negativní společenské jevy, asociální chování, sociálně patologické jevy a míra rizikovosti těchto jevů v prostředí školy, společnosti atd. Vymezení pojmu rezilience-ozdravění v rámci sociální patologie; Zvýšeně rizikové děti- lehká mozková dysfunkce- LMD, nechtěné děti, děti z rozvrácených manželství, apod.; Rizikové situace; Úloha školy v prevenci sociálně patologických jevů-kompetence; Příznaky posttraumatické stresové poruchy; Syndrom CAN - týrané dítě-příznaky a způsoby; Možnosti školy při řešení rizikových situací.