• Slide Basic 01

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním vzdělávání

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním vzdělávání  Šablony/2.I/6 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Šablony/2.I/6 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
Termín konání
4. května 2021, 9.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
PhDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
Doporučeno
učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
980
Garant
Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,tel.: 543 541 268, mobil: 773 593 861
Číslo programu
G04-02-22-211
Číslo akreditace
MSMT-32832/2018-1-932

Anotace

Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj čtenářské pregramotnosti v mateřské škole. V úvodní části si vysvětlíme podstatu a význam čtenářské pregramotnosti a prostředky jejího rozvoje. Dále se zaměříme zejména na konkrétní činnosti vedení dětí ke čtenářství a čtenářským dovednostem, na práci s příběhem/pohádkou/říkadly, využití didaktického materiálu, dětské literatury a vytváření podmínek pro rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ.

Program zahrnuje následující témata: 1/Teoretické vymezení obsahu a významu čtenářské pregramotnosti s ukázkou praktických cest vedoucích ke čtenářství a také k dovednostem, které předcházejí čtení a psaní. Budeme si klást otázky, např. kdy je vhodné začít se čtenářskou pregramotností, jaké vytvářet podmínky v MŠ, budeme hledat souvislostí RVP PV a čtenářskou pregramotností. 2/Význam spolupráce mateřské školy a rodičů v této oblasti, ukázky konkrétních činností, výměna zkušeností. 3/Prezentace pomůcek, didaktického materiálu a dětské literatury a tipy na vhodné knížky pro děti. 4/Příběh jako východisko rozvoje čtenářské pregramotnosti. Práce s příběhem/s pohádkou/s textem/s říkadly. Rozvíjení příběhů v tematických projektech. Význam a funkce pohádek v životě dětí. 5/Zamyslíme se nad tím, jak vést děti, aby vnímaly text nebo obrázek s porozuměním. 6/ Proč a jak předčítat dětem předškolního věku. Na co se při předčítání zaměřit. Poukážeme, v čem nejčastěji chybujeme.

V závěru bude prostor pro diskusi a vzájemné předávání praktických zkušenosti.