• Slide Basic 01

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním vzdělávání

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním vzdělávání

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
bude upřesněno
Místo konání
NPI ČR Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Mgr. Miroslava Škardová
Doporučeno
učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
850
Garant
Ing. Martina Prnková - martina.prnkova@npi.cz ,tel.: 377473605, mobil: 775571657
Číslo programu
G04-02-14-211
Číslo akreditace
MSMT-32832/2018-1-932

Anotace

Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj čtenářské pregramotnosti v mateřské škole. V úvodní části si vysvětlíme podstatu a význam čtenářské pregramotnosti a prostředky jejího rozvoje. Dále se zaměříme zejména na konkrétní činnosti vedení dětí ke čtenářství a čtenářským dovednostem, na práci s příběhem/pohádkou/říkadly, využití didaktického materiálu, dětské literatury a vytváření podmínek pro rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ.

Program zahrnuje následující témata: 1/Teoretické vymezení obsahu a významu čtenářské pregramotnosti s ukázkou praktických cest vedoucích ke čtenářství a také k dovednostem, které předcházejí čtení a psaní. Budeme si klást otázky, např. kdy je vhodné začít se čtenářskou pregramotností, jaké vytvářet podmínky v MŠ, budeme hledat souvislostí RVP PV a čtenářskou pregramotností. 2/Význam spolupráce mateřské školy a rodičů v této oblasti, ukázky konkrétních činností, výměna zkušeností. 3/Prezentace pomůcek, didaktického materiálu a dětské literatury a tipy na vhodné knížky pro děti. 4/Příběh jako východisko rozvoje čtenářské pregramotnosti. Práce s příběhem/s pohádkou/s textem/s říkadly. Rozvíjení příběhů v tematických projektech. Význam a funkce pohádek v životě dětí. 5/Zamyslíme se nad tím, jak vést děti, aby vnímaly text nebo obrázek s porozuměním. 6/ Proč a jak předčítat dětem předškolního věku. Na co se při předčítání zaměřit. Poukážeme, v čem nejčastěji chybujeme.

V závěru bude prostor pro diskusi a vzájemné předávání praktických zkušenosti.