• Slide Basic 01

Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk A2

Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk A2

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
březen 2020 - květen 2021
Místo konání
Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí, Sokolov
Lektor
Mgr. Martina Appeltauerová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času
Počet hodin
60
Cena
0
Garant
Mgr. Věra Mühlheimová - vera.muhlheimova@npi.cz ,tel.: 775 571 624, mobil: 775 571 624
Číslo programu
I93-07-15-201
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a odborných pracovníků škol a školských zařízení. Na úrovni odpovídající A2 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v 30 výukových týdnech. Učebnice řady New English File, nakladatelství Oxford University Press. Oxenden, C.: New English File Elementary + Pre-intermediate OUP.  1 lekce cca 5 týdnů, tj. 10 vyučovacích hodin. Za 60 vyučovacích hodin cca 6 lekcí včetně doplnění učiva dle vlastních doplňkových materiálů lektora.Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: sloveso být v minulém čase, minulý čas sloves HAVE, GO, GET, nepravidelná slovesa

SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, denní rutina, slovesa

PRAKTICKÁ AJ:  orientace ve městěTematický okruh č. 2 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: there is, there are, there was, there were, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, some/any

SLOVNÍ ZÁSOBA: místa ve městě, dům a nábytek

PRAKTICKÁ AJ: bydleníTematický okruh č. 3 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, kolik?,,how much, how many, a lot of

SLOVNÍ ZÁSOBA: jídlo, nápoje, prázdniny, číslovky

PRAKTICKÁ AJ: V restauraci a obchoděTematický okruh č. 4 – hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: stupňování přídavných jmen – 2. stupeň, příslovce, be going to, budoucí čas

SLOVNÍ ZÁSOBA: prázdniny, místa a stavby

PRAKTICKÁ AJ: příběhy, cestování

Tematický okruh č. 5 – hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: infinitivy a slovesa, členy

SLOVNÍ ZÁSOBA: příslovce, dopravní prostředkyPRAKTICKÁ AJ: internetTematický okruh č. 6 – hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: předpřítomný čas, minulý čas prostý, tvorba otázek

SLOVNÍ ZÁSOBA: protiklady, časové údaje

PRAKTICKÁ AJ: interview Jazyk programu: čeština, angličtina