• Slide Basic 01

Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ

Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ  2.VII/4 j) kulturní povědomí a vyjádření - pro ZUŠ JMK

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
2.VII/4 j) kulturní povědomí a vyjádření - pro ZUŠ JMK
Termín konání
bude upřesněno, 9.00 - 15.30
Místo konání
SVČ Lužánky, Lidická 1880/50, Brno
Lektor
Mgr. Věra Bělehrádková
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
8
Cena
950
Garant
Mgr. Dana Veselá, Ph.D. - dana.vesela2@npi.cz ,tel.: 543 541 270, mobil: 770 181 771
Číslo programu
O08-07-22-211-02
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Využití rytmických nástrojů a bubnů při výuce tance.

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky v tanečním oboru specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: problematika výuky v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, příprava choreografií na veřejná vystoupení a na soutěže, spolupráce s korepetitorem, výběr a zpracování hudebního doprovodu, využití aktivizačních prvků ve výuce za pomoci Orffova instrumentáře či jiných rytmicko melodických způsobů doprovodu. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na výběr a využívání dekorací, kostýmů, osvětlovací techniky. Součástí bude ukázková hodina výuky se žáky. Je tedy uplatněn princip aktivní účasti učitelů a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o možnostech kvalifikačního vzdělávání učitelů tanečních oborů ZUŠ.