• Slide Basic 01

Metodické setkání ICT metodiků a koordinátorů - SYPO

Metodické setkání ICT metodiků a koordinátorů - SYPO  Digigram, PRIM

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Digigram, PRIM
Termín konání
Místo konání
NPI ČR České Budějovice, Hlinsko 49
Lektor
Mgr. Filip Jelínek
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, koordinátorům ICT
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Mgr. Filip Jelínek - filip.jelinek@npi.cz ,
Číslo programu
21-44-13-ICT-MS-PR-01
Číslo akreditace

Anotace

Metodické setkání je zaměřeno na témata digitální gramotnosti a informatického myšlení, a také na sdílení zkušeností účastníků s implementací digitálních technologií ve všech oblastech vzdělávání a vedení škol a seznámení se s dalšími odbornými tématy a cíli Strategie digitálního vzdělávání. Účastníci vzdělávacího programu budou mít možnost věnovat se vzdělávacím zdrojům projektů Podpora rozvoje digitální gramotnosti (DG), Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM) i jiným konkrétním odborným tématům vyplývajících z aktuálních trendů, prioritních úkolů MŠMT a výstupům ze systémových projektů v oblasti ICT. Rámcový program otevřených setkání je součástí obsahového rámce podpory obsahující témata Digitální infrastruktura ve škole, Role ICT ve vzdělávání, Sledování trendů, ICT v řízení školy, Obsah pro využití ICT ve vzdělávání. Program setkání je postaven především na těchto metodách a formách: prezentace lektora i účastníků, diskuse, skupinová práce s instrukcemi lektora. Setkání je určeno především školním ICT metodikům a koordinátorům nebo zaměstnancům škol, kteří jsou odpovědni za implementaci digitálních technologií do všech oblastí vzdělávání a řízení školy.