• Slide Basic 01

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení  Školní rok 2020/2021

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Školní rok 2020/2021
Termín konání
25. února 2021, 08.30 - 15.45
Místo konání
NPI ČR Karlovy Vary, Západní 15
Lektor
Mgr. Šárka Gabrielová, Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
124
Cena
4500
Garant
Mgr. Dana Chmelová - dana.chmelova@npi.cz ,tel.: 353 226 219, mobil: 775 755 035
Číslo programu
K01-05-15-202
Číslo akreditace
MSMT-11079/2020-4-336

Anotace

14., 21., 28. ledna; 04., 11., 18., 25. února; 11., 18., 25. března 2021

Obsah celostátně realizovaného Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice osobnostních a profesních kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Obsah studia odpovídá požadavkům na znalosti a profesní dovednosti ředitelů škol. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 329/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.Vzdělávací program se skládá ze čtyř základních modulů:A Základy právaB Pracovní právoC Financování školyD Organizace školy a pedagogického procesuSoučástí Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení je třídenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, samostudium, zpracování závěrečné práce a obhajoba závěrečné práce při závěrečné zkoušce před komisí.Kvalifikační studium realizuje Národní institut pro další vzdělávání a jeho krajská pracoviště.