• Slide Basic 01

Pracovně lékařské služby ve školství

Pracovně lékařské služby ve školství  on line (MS Teams)

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
on line (MS Teams)
Termín konání
22. března 2021, 10.00 - 15.00
Místo konání
on line
Lektor
Mgr. Stanislav Kutálek
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
6
Cena
550
Garant
Mgr. Zdeňka Strašíková - zdenka.strasikova@npi.cz ,tel.: 475 207 099, mobil: 731 503 757
Číslo programu
Z02-01-16-211
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Seminář je zaměřen na problematiku pracovně lékařské služby v praxi škol včetně některých specifických momentů a činností v této oblasti služeb. Budou stanoveny podrobnosti k obsahu, organizaci a rozsahu pracovně lékařských služeb, které zaměstnavatelé potřebují k tomu, aby mohli v souladu s právní úpravou uzavřít písemné smlouvy o poskytování pracovně lékařských služeb. Specifikací účelu lékařských prohlídek ve vztahu zdravotního stavu ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání a pracovně lékařských prohlídek bude zdůvodněn a vysvětlen význam pracovně lékařských prohlídek. Účastníci semináře budou informováni o tom, co se hodnotí a posuzuje, co upravuje základní vyšetření a další odborná vyšetření, kdy se prohlídky, případně v jaké frekvenci, provádějí a stanoví náležitosti některých dokumentů, které se používají při vysílání zaměstnanců k prohlídkám. Nedílnou součástí semináře jsou práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance jako jeden ze základních principů pracovněprávního vztahu. Hlavní tematické okruhy 1. Právní normy 2. Obecně k pracovně lékařským službám 3. Zajištění pracovně lékařských služeb 4. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 5. Povinnosti a práva poskytovatele PLS 6. Pracovně lékařské prohlídky (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní a následná) 7. Jiné předpisy upravující zdravotní způsobilost – mladiství, noční práce, řidiči 8. Podmínky vydávání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci, jeho obsah a posudkový závěr 9. Pracovněprávní důsledky pracovně lékařských prohlídek 10. Zkušenosti a problémy praxe 11. Závěr semináře.