• Slide Basic 01

Online seminář pro školní maturitní komisaře

Online seminář pro školní maturitní komisaře

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
1. února 2021, 9.00 - 12.30
Místo konání
Microsoft Teams - online
Lektor
RNDr. Jana Sýkorová
Doporučeno
pedagogům všech SŠ
Počet hodin
3
Cena
0
Garant
Mgr. Marie Effenberková - marie.effenberkova@npi.cz ,tel.: 466 046 145, mobil: 775 571 618
Číslo programu
21-22-19-PS-52
Číslo akreditace
14 131/2009-25-323

Anotace

Uzávěrka přihlášek u této skupiny je 25. 1. 2021. Na e-learningový seminář, který této části předchází a jeho absolvování je podmínkou účasti, je nutné se přihlásit samostatně.

Online seminář je pokračováním studia pedagogických pracovníků v rámci jejich odborné přípravy pro výkon funkce školního maturitního komisaře v souladu s § 80 školského zákona. Podmínkou účasti na online semináři je úspěšné absolvování e-learningového studia a vytištění potvrzení o absolvování e-learningové části kurzu.
Obsahem online semináře je praktické procvičení činností, které bude školní maturitní komisař v průběhu společné části maturitní zkoušky vykonávat na pracovišti DDT. I proto je počet účastníků semináře omezen na maximálně osm. Seminář je ukončen závěrečnou zkouškou zaměřenou na praktickou činnost školního maturitního komisaře. Časová dotace online semináře činí tři hodiny.