• Slide Basic 01

Rozvoj kritického myšlení a argumentačních schopností u nadaných žáků

Rozvoj kritického myšlení a argumentačních schopností u nadaných žáků

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
22. března 2021 (12:30 - 14:00; 15:00 - 17:30); 23.března 2021 (12:30 - 14:00; 15:00 - 17:30)
Místo konání
NPI ČR Zlín, Potoky 267
Lektor
doc. Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům VOŠ, psychologům
Počet hodin
8
Cena
710
Garant
Mgr. Eva Klimecká, Ph.D. - eva.klimecka@npi.cz ,mobil: 777 456 561
Číslo programu
D69-51-23-211
Číslo akreditace
MSMT-27307/2019-1-861

Anotace

Záměrem kurzu je seznámit vyučující s klasickým modelem argumentace a kritického myšlení a poskytnout jim návod, jak nadaným studentům umožnit rozvoj v této oblasti. Účastníci si budou moci vyzkoušet jednotlivé standardizované úlohy a osvojit si dovednosti s argumentací a kritickým myšlením spojené a to tak, aby tyto dovednosti mohli využít pro rozvoj potenciálu nadaných žáků. V jednotlivých částech si účastníci osvojí schopnost naučit nadané žáky budovat argument, zajistit jeho relevanci a postřehnout možné klamy a omyly. Žáci tak získají základní výbavu, o kterou mohou opírat své odborné práce a výzkumy v jakékoli vědecké oblasti. Obsahově je kurz zaměřen na následující témata:

1) Argument a dialog

2) Způsoby, jak dobře porozumět argumentu

3) Argumentační schéma

4) Argumentační diagramy

5) Výstavba dialogu

6) Jak postihnout klamy a omyly v protiargumentaci

7) Jak zajistit relevanci argumentu

8) Praktické usuzování a diskuze

Každé téma bude k dispozici elektronicky i s příslušnými zdroji a modelovými příklady, které mohou účastníci využít ve své každodenní praxi.