Jazykově - metodický kurz angličtiny pro výuku nejmladších dětí

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
květen - říjen 2018
Místo konání
NIDV Olomouc, Wellnerova 25
Lektor
MAppLing Monika Skořepová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ
Počet hodin
60
Cena
5000
Garant
Dagmar Sobotková - sobotkova@nidv.cz ,tel.: 731 503 728, mobil: 731 503 728
Číslo programu
L10-02-21-162
Číslo akreditace
MSMT-28551/2015-1-726

Anotace

Program je určený pro učitele Aj v MŠ a 1. stupni ZŠ, kteří si chtějí zlepšit svoji jazykovou vybavenost a chtějí se stát soběstační při přípravách na výuku angličtiny. Vzdělávací program je rozdělen do 15 bloků po 4 hodinách v celkové dotaci 60 hodin. V kurzu je věnováno 40 hodin vlastní jazykové přípravě účastníků a 20 hodin metodice výuky nejmladších dětí. Jazyková část kurzu je zaměřená na slovní zásobu, gramatiku a jazykové dovednosti potřebné pro komunikaci ve třídě a výuku Aj u dané věkové skupiny. Učitelé si tak procvičí správnou výslovnost, naučí se používat vhodné fráze ke komunikaci v hodinách, vyzkouší si jak jednotlivé aktivity vést v angličtině a procvičí si nově nabyté jazykové a gramatické prvky v rámci aktivit, které mohou následně využít ve svých hodinách. V metodické části kurzu se učitelé seznámí s jednotlivými druhy aktivit u témat vhodných pro výuku dané věkové skupiny, shromáždí množství aktivit a nápadů, které si i zažijí v roli dítěte a také si vyzkouší jejich přípravu a vedení v angličtině a následně je poté uplatní při svojí výuce.

Jazykový modul (40 hodin): Příprava učitele na anglickou komunikaci v hodinách a rozvoj vlastních jazykových prostředků (vhodné fráze, příkazy a instrukce, výslovnost a základní gramatické jevy); greetings, basic personal questions, family, verb Be, calendar, objects around us, stationery, colours,This is; bodyparts, movements, numbers, present continuous, plural; toys, sizes big/small, fast / slow, verb Have; other useful verbs, fruit and vegetables, drinks, verb Like; present simple, present simple x present continuous, forming questions, negative sentences.

Metodický modul (20 hodin): Příprava vhodného jazykového prostředí (jak na to, čeho se vyvarovat při výuce malých dětí, kdy a jak komunikovat v Čj a Aj, vhodné aktivity a jejich posloupnost). Rituály pro pravidelně se opakující akce (např. začátek, konec hodiny, přesuny, hygiena, svačina, převlékání), procvičování a rozšiřování slovní zásoby hravou formou. Důležitost pohybu při výuce cizího jazyka u dětí této věkové skupiny, propojení Aj s tělesnou výchovou. Říkanky, písničky, slovní hříčky (jak vybrat vhodnou říkanku, kde a jak hledat). Art and craft – propojení Aj s výtvarnou výchovou a pracovními činnostmi. Gramatika v kontextu, posloupnost procvičování gramatických jevů, barevné diktáty, pracovní listy -  bez čtení a psaní, se čtením a psaním, luštěnky a doplňovačky. Dramatizace a její využití při výuce – stories, role plays, provázání pohádky s jazykovými jevy. Stolní hry jako prostředek k procvičení slovní zásoby, komunikační hry k procvičení poslechových dovedností a mluveného projevu.