• Slide Basic 01

Jsme odlišní, jinak se učíme - výuka žáků s odlišnou úrovní nadání

Jsme odlišní, jinak se učíme - výuka žáků s odlišnou úrovní nadání

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
04. listopadu 2020, 08.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Mgr. René Gavlas
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Zuzana Drozdová - zuzana.drozdova@npicr.cz ,tel.: 596120454, mobil: 778 449 420
Číslo programu
E16-51-20-202
Číslo akreditace
MSMT-22652/2017-1-929

Anotace

Praktický seminář zaměřený na žáky s různým rozumovým nadáním nabídne porozumění procesu diferenciace a individualizace při osvojování znalostí žáky ve výuce. Různě rozumově nadaní žáci vyžadují odlišné přístupy ve výuce. V procesu individualizace výuky dochází ke stanovení takových kritérií pro zvládání učiva a jeho hodnocení, aby vyhovovala spektru různého nadání žáků. Aby si žák osvojil znalosti v procesu výuky, je nutné jednak respektovat různé styly učení žáků, jednak využívat postupy a metody, které ho budou motivovat a aktivizovat.Zaměříme se na problematiku žákových učebních stylů, učebních úloh, jejich hodnocení i aktivizujících výukových metod a tvorbu učebních úloh pro žáky a vytváření příznivých podmínek pro rozvoj osobnosti.

Zamyslíme se nad cíli, kterých chceme ve výuce dosáhnout. Využijeme postupů reflexe a hodnocení vlastní práce.

Pracovat budeme aktivizujícími metodami a metodami kritického myšlení i postupy rozvíjejícími osobnost žáka.