Koncepční ICT metodická podpora

Podtitul

Termín konání

září 2019 - červen 2020

Místo konání

Škola, školské zařízení

Lektor

Mgr. Ing. Milan Gross, MBA

Doporučeno

ředitelům škol a školských zařízení, koordinátorům ICT

Počet hodin

20

Cena

0

Garant

Mgr. Ing. Milan Gross, MBA - milan.gross@npi.cz ,mobil: 604861889

Číslo programu

20-44-20-ICT-KPO-24

Číslo akreditace

Anotace

Koncepční metodická podpora rozvoje školy je zaměřena na oblast zavádění a využívání digitálních technologií ve všech oblastech vzdělávání a řízení školy. Je poskytována krajským ICT metodikem projektu SYPO v delším časovém období, zpravidla jednoho školního roku. Obsahem odborné podpory školy může být jedno, nebo i více témat — Digitální infrastruktura ve škole, Role ICT ve vzdělávání, Sledování trendů, ICT v řízení školy, Obsah pro využití ICT ve vzdělávání. Krajský ICT metodik společně se zástupcem školy (školní ICT metodik/koordinátor, ředitel školy, pověřený pedagog) řeší konkrétní situaci, týkající se některé oblasti ICT podle potřeb a specifických podmínek školy. Koncepční podpora je strukturována na sebe navazujícími etapami s průběžným sledováním vývoje pokroku a závěrečným hodnocením přínosu. Samotná podpora, v uvedené minimální hodinové dotaci, je realizována po dohodě se školou a dle náročnosti obsahu podpory prostřednictvím konzultací (na místě ve škole, vzdáleně), online komunikací, sdílením dokumentů.


Copyright © 2019 NIDV