• Slide Basic 01

Distančně snadno a bez problémů v jazykovém vzdělávání

Distančně snadno a bez problémů v jazykovém vzdělávání

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
20. října 2020, 13.30 - 17.15
Místo konání
Lektor
Mgr. Hana Urbanová, Mgr. Lenka Švecová
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D. - ladislava.slajchova@npicr.cz ,tel.: 377 473 605, mobil: 731 503 744
Číslo programu
M31-03-14-202
Číslo akreditace
MSMT-20803/2020-4-579

Anotace

PŘEVEDENO NA DISTANČNÍ FORMU REALIZACE!!!

Seminář je určen pro účastníky, kteří se chtějí více dozvědět o distanční výuce. Zaměřuje se na rozšíření, doplnění znalostí a schopností účastníků, na inspiraci, jak vést smysluplně a zajímavě online výuku cizích jazyků. Lektorky představí své vlastní dlouholeté zkušenosti s touto formou vzdělávání, funkční portály a jejich konkrétní části určené pro osvojení konkrétních dovedností a znalostí, dále poutavé a vtipné výukové materiály včetně pracovních listů z vlastní i převzaté produkce. Všechny představované nástroje a postupy lze velmi dobře využít jak v distanční výuce, tak je zahrnout do běžné prezenční formy výuky jako funkční nástroj předávání znalostí, vyhodnocování i sebereflexe žáka.  Účastníci budou mít možnost konzultovat s lektorkami problémy, se kterými se učitelé při distanční výuce potýkají a bude jim poskytnuta pomoc s technickými záležitostmi ohledně distanční výuky.