• Slide Basic 01

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů - komunikace, týmová spolupráce

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů - komunikace, týmová spolupráce

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
26. 11. 2020, 8:00-12:00; 30.11.2020, 14:00-18:00; výuka proběhne on-line (MS Teams)
Místo konání
NPI ČR Liberec, Masarykova 28
Lektor
PhDr. Mgr. Alexandra Kiml
Doporučeno
učitelé MŠ
Počet hodin
8
Cena
900
Garant
Mgr. Petra Karbanová - petra.karbanova@npi.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 775 571 651
Číslo programu
L59-02-17-202
Číslo akreditace
MSMT-27307/2019-1-861

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na aktivity, které účastníkům umožní nahlédnout do svých osobnostních předpokladů, dispozic a motivačních faktorů pro práci s předškolními dětmi, vytvořit předpoklady pro objektivní sebehodnocení a motivaci k práci na svém osobnostním růstu a budování profesní identity.Vzdělávací program je tematicky zaměřen do oblasti efektivní komunikace a v jeho rámci je pracováno interaktivními technikami, především metodami dramatické výchovy (improvizace, simulace), dále s metodami filozofie pro děti (hledající společenství, diskuzní kruh) a vyprávění. Jednotlivá témata sociálního rozvoje:
  • Spolupráce - trénink kooperace - aktivní naslouchání, komunitní a diskusní kruh jako cesta k řešení problému, role ve skupině

  • Řešení problémů - simulace životních a pracovních situací a jejich řešení

  • Prezentační dovednosti - práce s hlasem, základní pojmy rétoriky, sebeprezentace

  • Týmové role a modelové situace