• Slide Basic 01

Marketing a PR jako nástroj komunikačního mixu škol a školských zařízení

Marketing a PR jako nástroj komunikačního mixu škol a školských zařízení

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
11. prosince 2020, 9.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
530
Garant
Mgr. Kateřina Trnková, Ph. D. - katerina.trnkova@npicr.cz ,tel.: 543 541 214, mobil: 778 774 930
Číslo programu
D43-01-22-202
Číslo akreditace
MSMT-13029/2017-1-676

Anotace

Školy a školská zařízení jsou v současné době vystaveny značnému konkurenčnímu tlaku. Dobré PR a vhodně nastavená marketingová strategie škol a školských zařízení představuje nezbytný nástroj nejen s cílem přilákat nové žáky a studenty, ale především budovat a dále posilovat dobré jméno školy v očích veřejnosti. Je důležité, aby management škol dokázal komunikovat nejen ve vztahu k žákům, ale též k jejich rodičům, lokální i regionální politické reprezentaci i široké veřejnosti. Kvalitně nastavené PR a marketingová strategie mohou vedle posilování konkurenceschopného postavení školy pomoci také optimalizovat vztahy se zřizovatelem školy.Vzdělávací program se v teoretické části zaměří na jednotlivé kroky tvorby marketingové strategie a z ní vycházejícího marketingového mixu. Budou zde představeny základní složky integrovaného marketingového mixu: zákazníci (studenti), cena (hodnota vzdělání), dostupnost vzdělání vůči cílové skupině a v neposlední řadě výčet všech nástrojů komunikačního mixu (PR, reklama, podpora prodeje (poptávky po vzdělání), přímý marketing), včetně podrobnějšího rozpracování vybraných nástrojů s přihlédnutím k potřebám a možnostem škol. V praktické části si účastníci vyzkouší sestavení marketingové a komunikační strategie své školy a seznámí se častými chybami a opomenutími, které tuto činnost doprovázejí. Zvláštní pozornost bude věnována také sociálním sítím a jejich možnému využití pro prezentaci školy. Vzdělávací program se skládá z následujících modulů:
  1. Marketing (marketing a jeho vývoj, proměny marketingu, význam marketingu, zacílení marketingových aktivit, marketingový mix) – 1 hodina

  2. PR jako nástroj propagace (PR a jeho tvorba, aplikace PR, možnosti PR aktivit škol a školských zařízení v regionu) – 1 hodina

  3. Marketingový mix (zákazníci – studenti, cena – hodnota vzdělání, dostupnost vzdělání vůči cílové skupině, distribuce) – 1 hodina

  4. Komunikační mix (reklama a podpora prodeje (poptávky po vzdělání), přímý marketing) – 1 hodina

  5. Jednotlivé kanály PR a marketingu s přihlédnutím k lokálním specifikám (denní tisk, odborné časopisy, konference, výstavy, dny otevřených dveří, projektové dny, televize) – 1,5 hodiny

  6. Online marketing (využití sociálních sítí ve smyslu prezentace školy) – 1 hodina

  7. Tvorba marketingové strategie (praktický nácvik sestavení marketingové a komunikační strategie vlastní školy) – 1,5 hodiny