• Slide Basic 01

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
9. prosince 2020, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Liberec, Masarykova 28
Lektor
Mgr. Sylvie Doláková
Doporučeno
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií
Počet hodin
8
Cena
890
Garant
Mgr. Marie Beranová - marie.beranova@npi.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 770 172 198
Číslo programu
Q52-04-17-202
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Tematicky uspořádané hodiny naučí učitele, jak s minimální intervencí dosáhnout hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce. Aktivity zahrnují práci s textem – atraktivní procvičování aktivit zaměřených k soustředěnému poslechu, spontánnímu mluvení, plynulému čtení a psaní. Učitelé se seznámí s několika způsoby, jak připravit přiměřené jazykové úkoly, jak zvýšit zájem žáků o atraktivní činnosti, jak vstřebat a upevnit základní gramatická pravidla a zvýšit osobní zaujetí pro práci na úkolu. Využitím běžně dostupných materiálů, například těch, které mají k dispozici v učebnicích, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a dalším zpracováním umožní dětem lépe a důkladněji procvičit dané učivo. Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu, upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu, k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur. Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům. Kurz je doplněn mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše vyrobit vlastní pracovní listy, zaměřené přesně na žádoucí učivo. Přehled témat výuky: 1. Listening based activity – činnosti zaměřené na řízený poslech a možnosti obměn 2. Speaking based activity – samostatný slovní projev žáků 3. Reading based activity – práce s textem a podpora čtecích návyků, porozumění textu 4. Writing based activity – procvičení psaní na základě vět, volný projev 5. Grammar based activity – vysvětlení gramatických pravidel s minimálním přispěním učitele na základě analýzy textu. 6. Vocabulary based activity – lexikálně pojatá hodina probudí zájem o práci se slovní zásobou.