• Slide Basic 01

Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ

Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ  prezentace platformy Charanga

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
prezentace platformy Charanga
Termín konání
27. ledna 2021, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
Lubor Bořek, DiS.
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
8
Cena
770
Garant
Ing. Veronika Bártová - veronika.bartova@npi.cz ,tel.: 466 046 150, mobil: 774 626 312
Číslo programu
O04-07-19-202
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Více na www.charanga.cz

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hudebně teoretických předmětů specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: odlišnost výuky v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava žáků s rozšířenou výukou na přijímací zkoušky na konzervatoř, uplatnění aktivizačních prvků ve výuce včetně hudebně teoretických výukových programů do PC. Do programu budou podle potřeby efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na techniku zvukového záznamu a tvorbu hudby na PC. Součástí bude ukázková hodina výuky se žákem či se skupinou žáků. Je tedy uplatněn princip aktivní účasti učitelů s jejich žáky a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude např. problematika dějin hudby, stylové interpretace, poučené percepce hudebního díla.