• Slide Basic 01

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení  skupina MŠ, ZUŠ a školská zařízení

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
skupina MŠ, ZUŠ a školská zařízení
Termín konání
vždy v úterý, cca 1x za 14 dní. Termíny: 10.11., 01.12, 15.12., 12. 01. 2021, 26.01., 02.02., 02.03., 09.03., 23.03., 06.04., 20.04., 04.05., 11.05., 01.06.
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
JUDr. Zuzana Machalová, Mgr. Bc. Miroslav Jiřička, Mgr. Bc. Radislava Jiřičková
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
124
Cena
4000
Garant
PhDr. Ilona Šlechtová - ilona.slechtova@npi.cz ,tel.: 222 122 322, mobil: 777 737 594
Číslo programu
K01-05-12-202-01
Číslo akreditace
MSMT-11079/2020-4-336

Anotace

Přihlašování také možné u garantky studia: ilona.slechtova@npicr.cz

Obsah celostátně realizovaného Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice osobnostních a profesních kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Obsah studia odpovídá požadavkům na znalosti a profesní dovednosti ředitelů škol. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 329/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.Vzdělávací program se skládá ze čtyř základních modulů:A Základy právaB Pracovní právoC Financování školyD Organizace školy a pedagogického procesuSoučástí Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení je třídenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, samostudium, zpracování závěrečné práce a obhajoba závěrečné práce při závěrečné zkoušce před komisí.Kvalifikační studium realizuje Národní institut pro další vzdělávání a jeho krajská pracoviště.