Intenzivní metodický kurz pro výuku angličtiny

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
říjen 2019 - červen 2020, termíny budou upřesněny po naplnění kurzu
Místo konání
NIDV Zlín, Potoky 267
Lektor
MAppLing. Monika Skořepová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, ,
Počet hodin
40
Cena
3500
Garant
Mgr. Blanka Holešová - holesova@nidv.cz ,tel.: 577 432 559, mobil: 775 571 634
Číslo programu
R50-03-23-192
Číslo akreditace
MSMT-32832/2018-1-932

Anotace

Kurz je určený pro učitele Aj v MŠ a 1. stupni ZŠ, kteří se chtějí stát soběstačnými při přípravách na výuku angličtiny. Každý modul je věnován určitému typu aktivit ve spojení s vhodným tématem a na něj navazujícími základními gramatickými jevy. V praktickém workshopu si učitelé tyto aktivity zažijí v roli dítěte, procvičí správnou výslovnost a shromáždí množství aktivit a ucelených nápadů pro svoji výuku. Kurz se soustřeďuje na témata, gramatiku a jazykové dovednosti potřebné pro komunikaci ve třídě a výuku Aj u dané věkové skupiny.Přehled témat výuky:

1. Příprava vhodného jazykového prostředí, (jak na to, čeho se vyvarovat při výuce malých dětí, kdy a jak komunikovat v Čj a Aj, vhodné aktivity a jejich posloupnost). Příprava učitele na anglickou komunikaci v hodinách (vhodné fráze, příkazy a instrukce, základní výslovnost)

Greetings, pleasantries, conversational questions, family  (6 hodin)

 

2. Rituály pro pravidelně se opakující akce (např. začátek, konec hodiny, přesuny, hygiena, svačina, převlékání), procvičování a rozšiřování slovní zásoby hravou formou.

Calendar, school, classroom, stationery, colours (6 hodin)

3. Důležitost pohybu při výuce cizího jazyka u dětí této věkové skupiny, propojení Aj s Tv - prstové, pohybové a sportovní aktivity, rozcvička, rušná část, soutěže, překážkové dráhy.

Bodyparts, verbs of movements, counting, present continuous (4 hodiny)

4. Říkanky, písničky, slovní hříčky – nursery rhymes x ESL rhymes (English as a Second Language), jak vybrat vhodnou říkanku, kde a jak hledat – Internet, knihovna, knihkupectví.

Toys, sizes big/small, animals and their voices (4 hodiny)

5. Art and craft – propojení Aj s Vv a Pv, tematické výrobky, koláže, skupinové práce, práce s netradičními materiály. Vaření jako součást výuky – příprava, instruktáž, zapojení dalších jazykových prvků, práce s recepty, pracovní listy. Navazující aktivity.

Fruit and vegetables, drinks, food, art and kitchen utenčils (5 hodin)

6. Gramatika v kontextu, posloupnost procvičování gramatických jevů, barevné diktáty, pracovní listy -  bez čtení a psaní, se čtením, se čtením a psaním, luštěnky a doplňovačky, vytváření vlastních pracovních listů, práce s chybou a testování mluveného a  psaného projevu.

Present simple x present continuous, verb Be, forming questions, negative sentences (6 hodin)

7. Stolní hry jako prostředek k procvičení slovní zásoby, komunikace u stolních her, komunikační hry k procvičení poslechových dovedností a mluveného projevu, využití her při práci ve skupinách a v heterogenní třídě

Board games, cards, listening and communicational activities, games with pictuires, pair and group games (4 hodiny)

8. Poslech bez a s vizuálním doprovodem, Dramatizace a její využití při výuce – stories, role plays,  mini stories, story reading.

Stories – listening, with movement, dramatization, musical stories, mini stories (5 hodin)