• Slide Basic 01

Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ

Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ  prezentace platformy Charanga

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
prezentace platformy Charanga
Termín konání
02. února 2021, 09.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Lubor Bořek, DiS.
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
8
Cena
840
Garant
Zuzana Drozdová - zuzana.drozdova@npi.cz ,tel.: 596120454, mobil: 778 449 420
Číslo programu
O04-07-20-211
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hudebně teoretických předmětů specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: odlišnost výuky v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava žáků s rozšířenou výukou na přijímací zkoušky na konzervatoř, uplatnění aktivizačních prvků ve výuce včetně hudebně teoretických výukových programů do PC. Do programu budou podle potřeby efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na techniku zvukového záznamu a tvorbu hudby na PC. Součástí bude ukázková hodina výuky se žákem či se skupinou žáků. Je tedy uplatněn princip aktivní účasti učitelů s jejich žáky a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude např. problematika dějin hudby, stylové interpretace, poučené percepce hudebního díla.