• Slide Basic 01

Zpívánky aneb hudební činnosti v mateřské škole

Zpívánky aneb hudební činnosti v mateřské škole  přesunuto na jaro 2021/DB

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
přesunuto na jaro 2021/DB
Termín konání
zahájení bude upřesněno po naplnění programu - DB jaro 2021
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Doporučeno
učitelé MŠ, speciální pedagogové, pedagogové volného času
Počet hodin
8
Cena
950
Garant
Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,tel.: 543 541 268, mobil: 773 593 861
Číslo programu
V66-02-22-202
Číslo akreditace
MSMT-15430/2019-1-617

Anotace

Workshop zaměřený na předávání námětů využitelných při hudebních aktivitách s dětmi předškolního věku. Veselé písničky i praktické rady ohledně správného metodického postupu budou moci účastníci využívat jak v krátkých hudebně-pohybových intermezzech mezi jinými aktivitami, tak i v systémových činnostech/ výuce a také v podobě  hudebních kroužků / sborového zpěvu. Program zahrnuje tyto tematické okruhy: 1/ Pěvecké činnosti – správné pěvecké návyky, metody při nácviku písní, problematika výběru písní z pohledu možností dětského hlasu, 2/ Instrumentální činnosti –  hra na tělo, využití netradičních hudebních nástrojů, výroba vlastních aerofonů a idiofonů, doprovod písní    3/  Poslechové činnosti – způsoby využití hudby při relaxaci i aktivní poslech spojený s dětskou tvořivostí, ukázky dětských vystoupení   4/ Pohyb jako přirozená součást hudebního projevu dětí – nové náměty pro pohybové aktivity  5/ Pohádka jako ideální základní kámen pro komplexní hudebně-pohybovou výchovu – inspirace africkými metodami učení i zábavy. Všechna témata budou představována pomocí konkrétních aktivit, ukázek, příkladů. Bude dán prostor pro diskusi a předávání zkušeností.