• Slide Basic 01

Metodika rozvoje kytarové hry

Metodika rozvoje kytarové hry  využití publikace Jiří Vojtěch Kalivoda: Výběr z díla pro barokní loutnu

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
využití publikace Jiří Vojtěch Kalivoda: Výběr z díla pro barokní loutnu
Termín konání
19. října 2020, 08.30 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Stanislav Juřica
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
840
Garant
Zuzana Drozdová - zuzana.drozdova@npicr.cz ,tel.: 596120454, mobil: 778449420
Číslo programu
L01-07-20-202
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Kytaru s sebou! Program volně navazuje na vzdělávací program Rychle a zábavně...

Seminář, který volně navazuje na již akreditovaný vzdělávací program Rychle a zábavně - nové metodické postupy při výuce nejen nejmenších kytaristů, poskytne další informace o moderních soudobých trendech kytarové hry, které se úspěšně dají využít při výuce na ZUŠ. Seminář umožní prakticky si vyzkoušet elementární prvky hry samotné a osvojit si metodiku jejich nácviku a výuky.Hlavní tematické okruhy:

• sezení a držení nástroje

• funkce pohybového aparátu levé a pravé ruky – paže

• technika PR

– systém tvoření tónu, drnknutí ze struny, hra bez dopadu, hra s dopadem

– systém následné přípravy

– rozvoj techniky PR

• technika LR

– podélná a příčná pozice, podélný a příčný pohyb, funkce zápěstí a palce

– legato, vibrato, barré

– rozvoj techniky LR Carulli, Sor, Aguado,  – Tárrega – Pujol – Carlevaro, Cardoso – Scott Tennant

– praktický rozbor moderní kytarové techniky