• Slide Basic 01

Předmatematická a matematická gramotnost

Předmatematická a matematická gramotnost

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
24. září 2020, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Lektor
Mgr. Dagmar Megová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
750
Garant
Bc. Bohdana Flanderková - bohdana.flanderkova@npicr.cz ,tel.: 475 205 417, mobil: 731 503 733
Číslo programu
Y04-02-16-202
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na podporu spolupráce pedagogů MŠ a 1.st. ZŠ v oblasti matematické pregramotnosti a gramotnosti. Program má teoreticko-praktický charakter, je rozdělen do čtyř tematických okruhů: 1. Rozdíl mezi předmatematickou a matematickou gramotností. Termín gramotnost jako pojem dynamický – vázaný na vývoj dítěte/žáka.

2. Mýty o přípravě na školní matematiku (obsah učiva, formy, výstupy a jejich vyhodnocení); vstup do 1.tř. – příklady na nároky při vstupu dítěte do školy. 3. Možnosti a limity rozvoje předmatematické gramotnosti (počty dětí ve třídách, vybavenost MŠ, individualizace výuky, provázanost RVP PV a RVP ZV). 4. Co je podstatné a nepodstatné v přípravě na školní matematiku (forma nebo obsah; reprodukce nebo systematicky rozvinutá struktura schopností; slovo a představa), co to je numerace, počet objektů, množství apod. V praktické části se účastníci seznámí s náměty a aktivitami rozvíjejícími, diagnostickými a terapeutickými s přihlédnutím k pojmovému procesu, k metodám řešení, k požadovanému typu komunikace (matematika symbolická, obrázková aj.) i k rozvoji specifických matematických schopností. Tyto teoretické poznatky budou demonstrovány na přímé práci dětí.