• Slide Basic 01

Teaching Tools aneb Nástroje pro učitele anglického jazyka

Teaching Tools aneb Nástroje pro učitele anglického jazyka

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
20. října 2020, 9.00 - 15.00
Místo konání
NIDV Jihlava, Zborovská 3
Lektor
Mgr. Jana Čadová
Doporučeno
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. - zuzana.proksova@npicr.cz ,tel.: 567 571 829, mobil: 775 571 628
Číslo programu
I06-03-24-202
Číslo akreditace
MSMT-542/2019-1-108

Anotace

Program je zdarma

Seminář se bude věnovat prohloubení metodických kompetencí učitelů vyučujících anglický jazyk na 2. stupni základní školy nebo na středních školách. Zařazené aktivity prohlubují a rozšiřují konkrétní vyučovací metody a techniky vyučování cizího jazyka, které budou učitelé nejprve analyzovat, simulovat a prakticky zkoušet, a následně reflektovat z pohledu efektivity výuky s přihlédnutím k věku žáků a jejich potřeb. Účastníci budou mít v semináři prostor pro tvořivou práci, sdílení zkušeností, upevňování stávajících a vytváření nových dovedností a kompetencí. 

Obsah semináře: krátké aktivity vhodné jako zahájení warm-ups, ukončení wrap-ups; fillers – rozšiřující aktivity pro ty, co pracují rychleji; skupinová a párová práce a možnosti jejich vytváření; jazykové hry pro žáky staršího školního věku; metody a techniky vhodné pro práci se žáky staršího školního věku – autentický materiál, projektová práce, prvky CLIL, herní aktivity, video, dramatizace, píseň, příběh a jeho literární a kulturní přínos.   

Dílčí témata:

- trendy výuky 21. století (kritické myšlení, spolupráce ve skupině, komunikace a kreativita, samostatnost a sebereflexe);

- skupinové vyučování, nácvik vytváření párové a skupinové práce a zpětná vazba;

- jazykové dovednosti, jejich příprava a procvičování (poslech, porozumění, ústní projev, čtení a psaní);

- nástroje učitele: prezentace a využití nástrojů učitele k propojení jazyka s reálným životem (prvky CLIL, Portfolia a SERRJ; autentický materiál, video, hudba, literatura, kultura, a jejich adaptace pro výuku žáků staršího školního věku);

- akomodace a modifikace učebních materiálů;

- zpracování a předvádění vlastních aktivit;

- evaluace, sebereflexe, výměna zkušeností a sdílení nových poznatků.