Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
18. září 2019, 8.30 - 15.00
Místo konání
Požární stanice Otrokovice, Příčná 1614
Lektor
por. Ing.,Bc. Adam Fuksa
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, vychovatelům školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Blanka Holešová - holesova@nidv.cz ,tel.: 577 432 559, mobil: 775 571 634
Číslo programu
P43-03-23-192
Číslo akreditace
MSMT-744/2017-1-151

Anotace

Seminář je zaměřen na mimořádné události v České republice a místní ohrožení. Konkrétní témata semináře: Typy mimořádných událostí, jak být připraven a jak na ně adekvátně reagovat; Co dělat v případě ohrožení povodní, požáru, havárií, atmosférických jevů apod.; Složky integrovaného záchranného systému a jejich činnost; Možnosti spolupráce základních škol s Hasičským záchranným sborem České republiky; Jak vhodně začlenit tematiky do školních vzdělávacích programů; Projektové vyučování na téma mimořádné události a běžná rizika; Příručky a materiály využitelné v pedagogické praxi; Představení interaktivních kurzů a dalších nástrojů k usnadnění vzdělávání dané problematiky. Seminář bude realizován v úzké spolupráci s HZS.