Třídnická hodina - prostor pro efektivní řešení problémů i osobnostní růst žáků

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
23. října 2019, 9.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Zlín, Potoky 267
Lektor
Mgr. Marika Kropíková
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
800
Garant
Mgr. Blanka Holešová - holesova@nidv.cz ,tel.: 577 432 559, mobil: 775 571 634
Číslo programu
L62-03-23-192
Číslo akreditace
MSMT-25243/2016-1-731

Anotace

Třídnická hodina má v sobě skrytý velký potenciál. Je to osobní setkání třídního učitele se svou třídou, kdy všem zúčastněným jde o to, aby jim bylo společně v této třídě dobře. A to nejenom o třídnických hodinách, ale především v běžném školním běhu.

Představíme několik možných pojetí, jak vést třídnickou hodinu. Věnujeme se demokratickému vedení třídy formou skupinové diskuze. Tento způsob vede žáky k vyjádření problémů, ke společnému hledání vhodného způsobu řešení a především k vzájemnému respektu a k převzetí odpovědnosti. Tedy jako příležitost k osobnostnímu růstu žáků. Zde se můžeme zaměřit na takovou osobnostní či sociální oblast, kterou v danou dobu považujeme za nejdůležitější. Nabízíme dále pojetí třídnické hodiny jako třídní rady či reakce na aktuální situaci ve třídě, ve škole či ve školním roce.

Cílem semináře je, aby každý účastník našel takovou formu třídnické hodiny, která mu osobnostně sedí a kde se cítí „doma“.

Součástí semináře je i praktická „ochutnávka“ třídnické hodiny a účastníci si odnesou i osvědčené náměty na jejich třídnické hodiny.

Vzdělávací plán:

1. pojetí výchovy

2. styly vedení třídnické hodiny

3. třídnická hodina vedená formou demokratické diskuse

4. třídnická hodina jako osobnostně-sociální rozvoj žáků

5. pravidla na třídnické hodině

6. praktická ochutnávka, náměty pro praxi

7. sdílení zkušeností, otázky a diskuze