• Slide Basic 01

Kolokvium ředitelů

Kolokvium ředitelů  pro MŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
pro MŠ
Termín konání
7. října 2020, 9.00 - 14.00
Místo konání
NPI ČR Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Lektor
Mgr. Bc. Alena Kroupová, Mgr. Iva Havejová
Doporučeno
pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
6
Cena
750
Garant
Mgr. Zdeňka Strašíková - zdenka.strasikova@npicr.cz ,tel.: 475 207 099, mobil: 731 503 757
Číslo programu
I16-01-16-202-02
Číslo akreditace
MSMT-28998/2017-1-1144

Anotace

Vzdělávací program zaměřený na získání manažerských kompetencí a praktickou výměnu zkušeností ředitelek mateřských škol.
Obsah:
- Změny v legislativě společného vzdělávání. Novela vyhlášky 27/2016 Sb. s platností k 1.1 2020 , nejdůležitější změny a jejich dopad v praxi mateřských škol. Metodický pokyn MŠMT k této novele vzhledem k prostředí MŠ.
- Školní matrika (doporučení MŠMT).
- Zpětná vazba jako jeden ze základních prvků formativního hodnocení. Zásady použití zpětné vazby při vzdělávání dětí předškolního věku včetně praktických příkladů. Praktické seznámení se správnou formulací zpětné vazby.
- Nové financování MŠ, rozpočet školy v návaznosti na výkazy, zdroje financování, pracovně-právní a mzdová problematika.
- Diskuse, co nás pálí a zajímá.